Praktijk voor Massagetherapie

Massage behandeling door fysiotherapeute

Contra-indicaties

Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Er zijn een aantal factoren, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massage in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd mogen en kunnen worden. Twijfelt u of u door een mogelijke contra-indicatie geen massage mag ondergaan? Overleg dan altijd met uw arts of therapeut.

Absoluut in het geheel niet:
• bij hartklachten en hartafwijkingen: door ontspanning kan hartritme dalen
• ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging van de verzwakte vaten door de druk
• bot- en spierziektes: mogelijke beschadiging
• teveel pijn en vermoeidheid: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels
• besmettelijke huidziektes: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding of verergering
• koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren
• infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen
• steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar

Let op: Een hotstone massage mag niet tijdens de zwangerschap!


Absoluut plaatselijk niet op het desbetreffende lichaamsdeel waar het zich bevindt, de rest van het lichaam kan wel:
• acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling
• ontstekingen of tumoren: kans op verergering of verspreiding
• verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaak

Relatief algeheel of plaatselijk wel, maar aangepast qua tijdsduur, techniek en druk. Dus voorzichtigheid geboden:
• hoge en lage bloeddruk
• trombose en gebruik van bloedverdunners
• bij bepaald medicijngebruik, waaronder antibiotica, antidepressiva, ontstekingsremmers en
medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
• herstelperiode na een operatie of ziektebeeld
• lichte vaataandoeningen
• zwangerschap
• spataderen

Samen kijken we dan naar de voor u optimale massagevorm op dat moment.

Bij twijfel verwijs ik u door naar uw huisarts. Veiligheid staat voorop!